Ono što izdvaja Posledice iz sličnih filmskih sivih domova jeste visoki napon između unutrašnjeg sveta junaka i realistički prikazanog spoljnog sveta (više…)
Vidi još...