Gradac uspeva, u svom delimično intelektualnom, više istorijski evokativnom trobroju, kroz odabrane tekstove kritičara i drugih autoriteta iz oblasti (kontra)kulture, da obradi pank iz više uglova (više…)
Vidi još...