Glavni junak Mravlje vrste je filmski kritičar B. Rosenberg. U neobičnom životu, prepunom ličnih neuspeha i padova, B. pokušava da rekonstruiše sećanje na najbolje filmsko ostvarenje koje je gledao u životu (više…)
Vidi još...