Tek prohujale godine je, na razne načine, obilježena 50. obljetnica od 1968. godine, koju su obilježili studentski protesti, djeca cvijeća, antiratne kampanje, neuspjeli pokušaji demokratizacije (tadašnja Čehoslovačka kao najpoznatiji primjer)... (više…)
Vidi još...