Smatram i smatraću dok sam živ da su Marina Abramović i svi takvi „umetnici” obični prevaranti. Neobič malo (više…)
Vidi još...