Posmrtni ostaci De Vobana u Domu invalida, Pariz

Posmrtni ostaci De Vobana u Domu invalida, Pariz