Petrovaradinska tvrđava (petra lat. stena; var mađ. grad; din turski vera – Petrovaradin)

Petrovaradinska tvrđava (petra lat. stena; var Petrovaradinska tvrđava (petra lat. stena; var – mađ. grad; din – tur. vera; sve zajedno – Petrovaradin)