rastko

Slikanje slovima. Slovoslikarstvo. Lektira

Dario Stajić

„Govore stvari proste, beznačajne“

U predgovoru i pogovoru, na 14+18=32 stranice, Bojan Jović objašnjava biografiju Rastka Petrovića (1898-1949), potom i delo „Ljudi govore“. S naučne strane gledišta.

Petrović je prešao Albaniju 1915 godine. Pretrpeo ratne strahote i stradanja. Tokom diplomatskog službovanja obišao delove Afrike, Male Azije, Italiju, Sjedinjene Države. U Parizu nadahnuće pronalazi u delima Apolinera, Bretona, Žida, Pikasa, Ernsta, Crnjanskog. U Jugoslaviji, druži se sa Aleksandrom Derokom i Markom Ristićem. Posećuje manastire. Piše. Putuje. Piše. Ne preteruje. Zapravo malo. Umire u siromaštvu. Izgnaništvu. Koje se sluti i nazire u Ljudi govore.

Radnja ovog kratkog dela, dešava se verovatno u Španiji. Ako je i ima. Mada sam autor kaže na samom početku da „ne govori ni o jednoj zemlji, ne brani ni jednu estetiku“. Dakle, možda se i ne dešava u Španiji. Možda je samo u Španiji nastala ova knjiga.

Radnje skoro da i nema. Radnja je u vazduhu. Zapisuje reči ljudi u kafanici. Sad da li prvo čuje pa ode u kafanu da zapiše šta je zapamtio. Ili samo ode u kafanu i zapisuje, nije ni važno. Na hartiji, „na drvenim klupicama kapela“ beleži „sve što se javljalo“ u njemu.

Putovanje poštanskom lađicom. Prelazak ribarskog jezera. Putovanje čamcem. Huenta. Razgovor u čamcu. U krčmi, na ostrvu, pokušava da čita „Život Benvenuta Čelinija pisan vlastitom rukom“. „Nemamo dobre svetlosti“.

Razgovor o ratu. U čamcu „između ostrva i Eskalone“. Pripreme za rat. U vozu. „Dosta meseci docnije ponovo na jezeru“. Opis sobe. Soba. Sve ostalo. Bez opisa. Stroga tajnost.

Na početku III poglavlja, realni svet se topi u vodi i gori u vatri. Rastko inicira unutrašnju eksploziju boja i zvukova. Premotava film ubrzano napred, nazad. I na kraju konstatuje da je dostigao nešto. „…jedinstvena stvar… Jedinstvena….“

Možda nešto slično (u svetu slikarstva) može da se doživi posmatranjem slika Paula Gaugina. Karibik, Martinik. Ili naivnih i primitivnih dela Henrija Rousseaua.

„Higher State Of Consciousness“. Igrale se psihodelije…

Podeli s drugima