Tomas Džeferson (1801-1809)

Tomas Džeferson (1801-1809) Njegov lik je na novčanici od dve dolara, jedan je od autora Američke deklaracije o nezavisnosti, udario je temelje Kongresnoj biblioteci prodavši državi svoju bogatu ličnu biblioteku. Običaj rukovanja s gostima potiče od njega. Imao je šest ćerki s Martom Kelton, od kojih su samo dve dospele do odraslog doba. Protivnik ropstva, a i sam je imao robove. Jedna od njih bila je Seli Hemings, s kojom je imao šestoro dece.