Ronald Regan (1981-1989)

Ronald Regan (1981-1989) Bivši glumac, na univerzitetu je 1940. dobio nagradu Skoro idealna muška figura.