Endrju Džonson (1865-1869)

Endrju Džonson (1865-1869) Kao dečak bio je šegrt u krojačkoj radnji i bežao od gazde. Ipak je naučio da šije, i kasnije, bez obzira na funkciju koju obavlja, sam sebi je šio frakove.