Spoljašnja Sava-kapija tokom Prvog svetskog rata

Spoljašnja Sava-kapija tokom Prvog svetskog rata