Pork pie hat (Džin Hekman u Francuskoj vezi), karakterističan za supkulturne grupe šezdesetih i sedamdesetih

Pork pie hat (Džin Hekman u Francuskoj vezi), karakterističan za supkulturne grupe šezdesetih i sedamdesetih