Panama šešir - prvenstvena mu je uloga da štiti od sunca, pa se uglavnom izrađuje od slame

Panama šešir – prvenstvena mu je uloga da štiti od sunca, pa se uglavnom izrađuje od slame