Kombinacija boneta i klošea, moderna između dva svetska rata

Kombinacija boneta i klošea, moderna između dva svetska rata