Dženin ili atur - modni krik 14. veka. Savremenici kažu da je bilo dženina (atura) visokih i po metar! Izvorno je atour (francuski)

Dženin ili atur – modni krik 14. veka. Savremenici kažu da je bilo dženina (atura) visokih i po metar! Izvorno je atour (francuski)