Bereta, jedan od simbola Francuske

Bereta, jedan od simbola Francuske