Četvrtak, 3. avgust, 20:00 čas, Likovna Galerija, Knez Mihailova br. 6


Projekat Evokativne sile beogradske umetnice mlađe generacije Marije Grahovac Karan predstavlja seriju digitalnih grafika na pločastom aluminijumskom materijalu – alubondu. Projekat istražuje klasične grafičke principe u kontekstu savremene grafike baveći se tehničkim mogućnostima digitalne štampe kroz procese sečenja i slaganja površine grafičkog otiska u više slojeva, formirajući, na taj način, trodimenzionalne oblike. Reflektujuća površina alubonda rad čini promenljivim u odnosu na količinu svetlosti koju podloga prima i reflektuje, dok se kroz ugao posmatranja grafike ostvaruje važan element ovog stvaralačkog postupka koji se odnosi na interaktivnost dela i posmatrača. Nastali kao rezultat istraživanja tradicionalnog medija grafike u novim tehničkim mogućnostima, radovi realizovani kao digitalne grafike postavljaju se na zid, ali svojom slojevitošću podloge blago istupaju u prostor stvarajući, na taj način, doživljaj nadogradnje i raslojavanja grafičke površine čija se višeslojnost naslanja na optičku umetnost. Nizovi međusobno prožetih talasastih struktura grafika na aktuelnoj postavci mogu se posmatrati kao zanimljive eksperimentalne forme sa intimnim geometrijskim  predstavama koje nude specifičan likovni, vizuelni i energetski potencijal. Radovi na izložbi Evokativne sile nastali su u okviru doktorskog umetničkog projekta Sila koji je umetnica odbranila na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 2017, a nadovezuju se na prethodne serije kompjuterskih grafika Silver force i Colour force koje su predstavljene javnosti 2013. i 2011. godine.

Marija Grahovac Karan je rođena 1978. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, smer Grafika i knjiga, magistrirala je i doktorirala na istom Fakultetu na Odseku grafika. Grafike, dizajn knjige i ilustracije izlagala je na 13 samostalnih izložbi i učestvovala je na preko 100 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Švajcarska, Koreja, Mađarska, Bugarska, Rumunija, Urugvaj, Poljska, Rusija i druge). Dobitnica je 3 nacionalne i 4 internacionalne ugledne nagrade za grafiku, ilustraciju i ex libris knjige. Član je ULUPUDS-a. Predaje na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu.

Izložba je otvorena do 24. avgusta, svakog dana od 12 do 20 časova, osim nedeljom.

Podeli s drugima