Prolećni ingres i eklipsa uporedno. Kometa Neovajs na samom stepenu eklipse, a sve na IC ingresa