zeliger

O tihoj većini muzičara

„Ko se samo u muziku razume, taj se ni u muziku ne razume“ -Hans Ajsler

Pop-rokeri teško plasiraju akustične rukotvorine na tržište pretrpano besplatnim sadržajima. Misaone imenice – izdržavanje, snimci i nosači zvuka. Kompanija Future Audio Workshop, u procesu je usavršavanja tehnologije „vodenog pečata“ ili softvera GTI (Geo Track ID). Uz pomoc GTI, moguće je na osnovu nekoliko emitovanih i skeniranih parametara, uz pomoć banke podataka i nekakvih algoritama, utvrditi, npr., koju pesmu DJ pušta u klubu, lokalu, kafeu. Vest koja budi nadu da će preraspodela ionako ne preterano raspoloživih sredstava, po osnovu autorskih prava, uskoro biti pravednija.

Muzički biznis, knjiga koncertnog promotera iz Berlina, opisuje iz lične-doživljene i generalne-globalne perspektive, kako trenutno stoje stvari u mejnstrimu i andergraundu. Poglavlja o agencijama, kopirajtu, Gema (nemački SOKOJ), sponzorisanju, socijalnoj situaciji, muzičkom novinarstvu i politici generalno, u žestokom ritmu opisuju nesrazmeru povratne sprege između uloženog truda i zarade.

Istorijski gledano, više od devedeset odsto dobitnika, kako u izvođačkom delu, tako i u distribuciji i logistici, otpada na decu srednje i visoke klase. Jednostavno, ni taj entuzijazam nije svima dostupan i dozvoljen.

Oštrica Zeligerovog napada, ipak, više je uperena u pravcu institucija, multinacionalnih koncerna i slobodnih medija. Večni izbor između praznog stomaka i odricanja od dela slobode? Stomak Dejvida Tomasa nije prazan, ali um i publika pate. Back to (virtual) reality.

Trenutno, GTI funkcioniše uspešno u otprilike 90% slučajeva. Pitanje je kako na osnovu mash-upa ili miksa u kome se čuje samo fragment od par sekundi neke pesme, tačno prepoznati autora/izvođača i proslediti mu određenu sumu novca.

Moderni producenti elektronske muzike, sve više koriste: „presetse“, šablone za prepoznavanje i komponovanje određenih stilova kao što su dub step ili brostep. I tako olakšavaju posao pretraživačima budućnosti. Voli svoj „app“, kao i bližnjega svoga.

(S. D.)

Podeli s drugima