Nije poznato da li se radi o tati ili mladoženji, ali, ko god da je, neviđeno je tolerantan

Nije poznato da li se radi o tati ili mladoženji, ali, ko god da je, neviđeno je tolerantan