Mimikrija za medalju, verovatno za lov! I sve je u tonu, tu nema zamerke

Mimikrija za medalju, verovatno za lov! I sve je u tonu, tu nema zamerke