Na inicijativu Svetskog pokreta za ljubaznost, u Tokiju je 13. novembra 1998. godine na konferenciji o ljubaznosti doneta deklaracija o toleranciji i prihvatanju različitosti, pa je taj datum izabran za Svetski dan ljubaznosti (više…)
Vidi još...