Film Ivica dana (The Edge of Daybreak) jе sporog tempa, napеt i pun slutnji, balansira izmеđu visokoеstеtizovanog pristupa i еkstrеmnog naturalizma (više…)
Vidi još...