Prekrasne ruševine su smeštene u jedan ambijent mitske amerikane, koja je više u nama samima nego u samoj Americi (više…)
Vidi još...