Inteligentno i perfidno urađeni spotovi vi ste svet, odnosno mi smo svet, treba da podiđu gladnom delu svakog pojedinca – potrebi da budemo prihvaćeni (više…)
Vidi još...