Međunarodni dan svesnosti o predoziranju drogom (International Overdose Awarness Day – IOAD) ima cilj da podigne svesti o predoziranju, smanjenju predrasuda o smrti izazvanoj konzumacijom droga, kao i stvaranju promena koje smanjuju štetu povezanu s upotrebom droge (više…)
Vidi još...