Ovako se gubi identitet i postaje krpa bez mozga. Ovako se živi patologija od ljubavi (više…)
Vidi još...