Januar je, kao prvi mesec, u broju 1, ali to ne znači da je u tom broju i naš lični mesec januar. Možda je u broju dva, ili tri, č (više…)
Vidi još...