Simbol s grba naše zemlje - orao krstaš, broji tek jedan par. Boru i Eržiku pomno pratimo i čuvamo danonoćno. Nadamo se da će i njihovi potomci ostati ovde, jer sav trud i jeste namenjen tome, da se populacija orlova krstaša poveća (više…)
Vidi još...