NIKOLA VRANJKOVIĆ

Ovo je najprijatnije iznenađenje 2017. I to kažem kao fan Block Outa. Naime, ovaj album je do te mere delovao preambiziozno i prenapregnuto sa svojih 16 pesama i ukupnim trajanjem od skoro dva sata, da mi je bilo nezamislivo da će biti do te mere lišen filera, odnosno predugih pesama u kojima se izgubi nit. Naprotiv, album teče poput reke koja je čas savršeno mirna, čas uzburkana, a kad pogledate u dubinu dno se ne nazire…