Vudstok je pre 50 godina najavljivan kao festival Tri dana mira i muzike