Vi ako si imate jelo za jedenje, mi si nemamo stomaci za bacanje