Zatvorenik u Salvadoru, član bande Mara Salvatruča