Deda Milivoje Seizović, opštinski ćata, 1923. godine