Rick Rubin, genije u studiju – Jake Brown (Reclaim)