Numerologija: Metoda predviđanja – Ponovljeni lični meseci