Numerologija: Metoda predviđanja – doba života, broj uma i broj lekcija