Sin oslobođenog roba postao je rimski imperator Dioklecijan

Sin oslobođenog roba postao je rimski imperator Dioklecijan