Mimo sveta i adeta – Jelena Milenković (Nova Artija)