Ljudski udar i umetnost slobodne kreacije – Claire Fontaine (Semiotext(e))