Ko je bio Konda Bimbaša, po kome je Kondina ulica dobila ime