Jedan život kasnije – Milanka Mima Simić (SlovoPres)