Dobro došli! Ako baš insistirate da bude zajedno napisano, onda nek bude u službi imenskog dela predikata (Oni su dobrodošli, na primer)