Bio gladan ko je pisao, pa pojeo slovo J

Bio gladan ko je pisao, pa pojeo slovo J