Kenija 1970: Predsednik Tito u časovima odmora u Kikoroku