Izložba „Biti onaj drugi” (Iva Atoski i Božo Terzić)