S Majakovskim u Holandiji, na plaži

S Majakovskim u Holandiji, na plaži