Evokativne sile #3: POLIGON PUTOVANJA - Marija Grahovac Karan