Nikola Tesla – rođen kao levoruk, ali je naučio da se jednako koristi i desnom rukom

Nikola Tesla – rođen kao levoruk, ali je naučio da se jednako koristi i desnom rukom